A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról

Egy előző évi, X. hó elsejei kormányrendelet felállítja a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt azzal a feladattal, hogy kezelje a központi költségvetésből – még ha közvetve is – finanszírozott lapokat, médiaanyagokat. A Pikkász a kormányrendelet alapján állami finanszírozásban – tehát például hallgatói normatívából – csak akkor jelenhet meg nyomtatásban, ha a Nemzeti Kommunikációs Hivatal előbb jóváhagyja mind financiális, mind tartalmi szempontból.

A 2014. évi CCXLVIII kormányrendelet 4. §/(1) alapján:
„A Hivatal ellátja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak szakmai felügyeletét, amelyeket az érintett szervezetek társadalmi tevékenységük érdekében, feladatkörükben, a központi költségvetés terhére hajtanak végre.”
A Pikkász rendkívüli közgyűlése visszautasítja, hogy alávesse magát ennek a cenzúrának. A lap akkor tud megjelenni nyomtatásban, ha találunk hozzá szponzort, vagy változás áll be a fentiekben. Őszintén reméljük, hogy ezek valamelyikére minél hamarabb sor kerül, és ismét nyomtatott újságot adhatunk az Olvasó kezébe.

A Pikkász sajnálja, hogy a kormány, illetve az intézkedő szervek nem kerítettek módot az érintettek kielégítő és előzetes informálására, a párbeszédre az egyetemmel és a hallgatói képviselőinkkel. Megdöbbenve tapasztaljuk, hogy képviselőink sem tudnak válaszolni bizonyos kérdésekre, mert nincsenek tájékoztatva.

A Pikkász úgy véli, hogy az államnak semmilyen közvetlen kapcsolatban sem volna szabad állnia a kar lapjával, és minden ezzel ellentétes törekvés az egyetemi sajtószabadságot sérti. A nyomtatás megoldását a jövőben szponzorok felkutatásával kívánjuk megoldani. A Pikkász úgy döntött, hogy megpróbálja felvenni más érintettekkel is a kapcsolatot, és megismerni azokat az egyetemi szerveződéseket, melyek a helyzet kapcsán jöttek létre, valamint más kari lapok álláspontját is. Szolidárisak vagyunk az összes egyetemi sajtóorgánummal, amit az intézkedés érint, mind a Műegyetemen, mind máshol.

Úgy véljük, hogyha a nyomtatás lehetőségét lapunknak nem biztosítják hamarosan ismét, akkor lépéseket kell tennünk a helyzet megváltoztatása érdekében. A megoldást, a módszereket még keressük, de igyekszünk minél több információt és minél több társat szerezni.


Bunth GergelyNo comments:

Post a Comment